Διεύθυνση Δεινοκράτους 87 115 21, Αθήνα

Τηλέφωνο
(+30) 212 0002527

Email
welcome@hocsh.org

Follow us

 
Eu programs

International Youth Sport Camp

Ξεκινώντας από την εμπειρία των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ με μια συνεργασία 6 εθνικών αθλητικών οργανισμών από 6 χώρες της ΕΕ (Αυστρία, Ιταλία, Φινλανδία, Εσθονία, Ελλάδα και Κροατία) στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στον αθλητισμό βάσης για άτομα με άτομα με άτομα με ειδικές ανάγκες σε νέους ηλικίας 18-21 ετών με τη διοργάνωση μιας αθλητικής κατασκήνωσης με κύριο στόχο την ενδυνάμωση των νέων να γίνουν ενεργοί πολίτες στον αθλητισμό αναπηρίας και να τους βοηθήσει να αναπτυχθούν ικανότητες για επαγγελματικό μέλλον στον τομέα του αθλητισμού βάσης για άτομα με άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ο στόχος θα επιδιωχθεί με την υλοποίηση αθλητικής κατασκήνωσης νέων με θέμα τον αθλητισμό σε άτομα με αναπηρία με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων και οργανωτικές δεξιότητες των νέων σε αθλήματα βάσης με έμφαση στα ΑΜΕΑ.

Ο βασικός στόχος της κατασκήνωσης νέων είναι να προωθήσει τον διαπολιτισμικό διάλογο και να μάθει για τον αθλητισμό βάσης για τα άτομα με άτομα με ειδικές ανάγκες και την σημασία για την προώθηση θετικών αξιών στην κοινωνία.

Μέσω της ανταλλαγής νέων οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις στάσεις τους παίρνοντας ενεργό μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες καθώς και να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τη σημασία του και ενσωμάτωση στον αθλητισμό μέσω κοινωνικών συναφών θεμάτων με απώτερο σκοπό  να τονωθεί η δέσμευση στην κοινωνία και η ενεργός συμμετοχή.

Κατά τη διάρκεια του έργου, θα αναπτυχθεί μια διεθνή αθλητική κατασκήνωση νέων για την ενίσχυση της γνώσης και των δεξιοτήτων στη διαχείριση του αθλητισμού βάσης σχετικά με το θέμα του αθλητισμού με αναπηρία. Η κατασκήνωση θα εμπλέξει τους νέους συμμετέχοντες σε διάφορες δραστηριότητες «μάθησης κάνοντας» όπου θα διοργανωθούν αθλητικές δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς με τη δυνατότητα στους νέους να μάθουν για μεθόδους, εργαλεία και πλαίσια κοινωνικής ένταξης των ΑΜΕΑ στον αθλητισμό, τον αθλητισμό χωρίς αποκλεισμούς και τις σωματικές δραστηριότητες που ενισχύουν την υγεία. συζητήσεις σε πάνελ με επαγγελματίες που εργάζονται με ΑΜΕΑ στον αθλητισμό, σχεδιάζοντας αθλητικές δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς βάσης για ΑΜΕΑ και παρουσιάζοντάς τους σε ένα πρόγραμμα χωρίς αποκλεισμούς.

Πληροφορίες

Category:
Date: 1 Ιανουαρίου, 2024
End Date: 31 Δεκεμβρίου, 2024