Διεύθυνση Δεινοκράτους 87 115 21, Αθήνα

Τηλέφωνο
(+30) 212 0002527

Email
welcome@hocsh.org

Follow us

∆οµή και οργάνωση του ελληνικού αθλητισµού

∆οµή και οργάνωση του ελληνικού αθλητισµού

Εργασιακός – Εταιρικός αθλητισµός   

     Εισαγωγή

 Ένα σημαντικός τομέας του αθλητισμού είναι ο εργασιακός ή εταιρικός αθλητισμός (αυτός είναι ο επικρατέστερος όρος στις δυτικές χώρες). Είναι συνήθως δομημένος σε ομοσπονδιακή βάση και δημιουργεί ευκαιρίες για άθληση και κινητική αναψυχή για τους εργαζόμενους στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Στην Ελλάδα, η άθληση και η κινητική αναψυχή των εργαζόμενων έχουν θετική κατεύθυνση, αλλά όχι σωστά δομημένη αναπτυξιακή πορεία. Η εποπτεία και η υποστήριξη του εργασιακού αθλητισμού υπάγεται στη ΓΓΑ (∆ιεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και ∆ιεθνών Σχέσεων, Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και Εναλλακτικών ∆ραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής).

Αθλητικές δραστηριότητες (πρωταθλήματα, τουρνουά, κλπ.) και δράσεις υγείας διοργανώνονται και από κλάδους εργαζόμενων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η σπουδαιότητα του εργασιακού αθλητισμού ώθησε ακαδημαϊκά ιδρύματα, και ιδιαίτερα της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, να εντάξουν σχετικά µαθήµατα στα προγράµµατα βασικών και µμεταπτυχιακών σπουδών τους. Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι εργαζόµενοι βρίσκονται στον χώρο της εργασίας τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς και τα θετικά αποτελέσματα που είναι δυνατό να προκύψουν από υγιείς εργαζόμενους, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ενασχόλησή τους µε την άθληση και την αναψυχή είναι πολύ σημαντική και αναγκαία. Για αυτόν τον λόγο, σε πολλά Κράτη της Ευρώπης, ο εργασιακός αθλητισμός έχει ρίζες πάνω από 100 χρόνια, και µέσω οργανωμένων δομών αναζητούνται συνεχώς τρόποι παροχής περισσότερων ευκαιριών για άθληση και αναψυχή, καθώς και δράσεων προαγωγής της υγείας των εργαζόμενων τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της προαγωγής της υγείας στον εργασιακό χώρο και υποστηρίζει διάφορα προγράµµατα, σε συνεργασία µε φορείς του εργασιακού αθλητισµού και κλάδων εργαζόμενων και εργοδοτών σε ιδιωτικό και δημόσιο χώρο.

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρο το δημοσιευμένο κεφάλαιο από το βιβλίο του Δημήτριου Γαργαλιάνου για την οργάνωση του Ελληνικού Αθλητισμού.

Στέφανος Όκκας MSc
Επιστηµονικός Συνεργάτης Ελληνικού Οργανισµού Εργασιακής Άθλησης & Υγείας (HOCSH)

Ιωάννης Τριγώνης PhD
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
ΣΕΦΑΑ ∆ΠΘ

 

No Comments

Reply