Διεύθυνση Δεινοκράτους 87 115 21, Αθήνα

Τηλέφωνο
(+30) 212 0002527

Email
welcome@hocsh.org

Follow us

HEMA PROJECT

hema-project

HEMA PROJECT

Healthy Employee, Mobile and Active

Λάβετε μέρος στην 1η ευρωπαϊκή έρευνα για τη σωματική δραστηριότητα και την ενεργή κινητικότητα στο χώρο εργασίας.

Το Επιμελητήριο Κορινθίας σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στην έρευνα.

Το «Healthy Employee, Mobile and Active» (HEMA) είναι ένα τριετές πρόγραμμα που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του υψηλού επιπέδου σωματικής αδράνειας στην Ευρώπη.
Το HEMA υποστηρίζεται και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα του προγράμματος Erasmus + και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού. Ο χώρος εργασίας χαρακτηρίζεται ως βασικός τομέας για να ενεργεί υπέρ των ευρωπαίων πολιτών να είναι δραστήριοι και υγιείς.

Η σωματική δραστηριότητα σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον, καθώς και η ενεργή κινητικότητα στο χώρο εργασίας, είναι άγνωστα στο σύνολό της. Ορισμένες μελέτες έχουν διεξαχθεί, αλλά είναι γεωγραφικά περιορισμένες ή μερικές ως προς τα θέματα που καλύπτονται. Αυτή η έρευνα σκοπεύει να επεκτείνει και να εμβαθύνει τις γνώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη σχετικά με την κινητικότητα και τη σωματική δραστηριότητα στο χώρο εργασίας.

Κατά συνέπεια, ο στόχος της έρευνάς μας είναι:

  • Να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση στο χώρο εργασίας,
  • Να καταγραφεί ο προϋπολογισμός των επενδύσεων (budget) των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν προγράμματα σωματικής δραστηριότητας και κινητικότητας στο χώρο εργασίας,
  • Να εντοπιστούν οι παράγοντες παρακίνησης για την εφαρμογή προγραμμάτων σωματικής δραστηριότητας και κινητικότητας στο χώρο εργασίας.
Attachment Size
PDF iconhema_project_0.pdf 405.61 KB