Διεύθυνση Δεινοκράτους 87 115 21, Αθήνα

Τηλέφωνο
(+30) 212 0002527

Email
welcome@hocsh.org

Follow us

 
Πιστοποιήσεις

WAC (Active Workplace Certification)

Τί είναι;
“CREATE A DURABLE, CREDIBLE AND RELIABLE CERTIFICATION PROGRAMME
FOR WORKPLACES AT A EUROPEAN LEVEL
REGARDING PHYSICAL ACTIVITY AT WORK”.
📣 Πιστοποιήστε τον οργανισμό σας με 𝗪𝗔𝗖 – 𝗔𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗪𝗼𝗿𝗸𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗖𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻!
ΤΙ ΕΙΝΑΙ 𝗪𝗔𝗖 ?
▪️ Είναι πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργασιακού Αθλητισμού (EFCS)
▪️ Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Erasmus+ Programme
▪️ Αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για να ΞΕΧΩΡΙΣΕΤΕ!
ΓΙΑΤΙ 𝗪𝗔𝗖 ?
▪️ Πιστοποιηθείτε ως ένας εργοδότης επιλογής στην αγορά εργασίας που έχει ως μέλημά του την προαγωγή της υγείας και ευεξίας μέσα από αθλητικές, ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές δράσεις.
▪️ Προωθήστε τις πρωτοβουλίες σας στον τομέα της ευημερίας, της ευεξίας και της υγείας, ιδίως όσον αφορά τη σωματική δραστηριότητα!
▪️ Εντάξτε την πιστοποίηση WAC στις δράσεις CSR σας!

Το WAC είναι πιστοποίηση συγχρηματοδοτούμενη από το Erasmus+ Programme και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ηγούμενο από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργασιακού Αθλητισμού (EFCS) το οποίο αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για τους οργανισμούς που επιθυμούν να ξεχωρίσουν ως εργοδότες επιλογής στην αγορά εργασίας, έχοντας ως μέλημά τους την προαγωγή της υγείας και ευεξίας μέσα από αθλητικές, ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές δράσεις.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει τη συλλογή αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον του οργανισμού.

Όταν ένας οργανισμός επιτυγχάνει την πιστοποίηση, μπορεί να αποκτήσει αμέσως αναγνώριση ως εργοδότης που δίνει έμφαση στην ευημερία και την ανάπτυξη των υπαλλήλων. Αυτό μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στην εικόνα της επιχείρησης και να την καθιστά πιο ελκυστική για επαγγελματίες που αναζητούν εργασία σε έναν χώρο που έχει ενσωματώσει πολιτικές και προγράμματα που προάγουν την υγιή ζωή, τη σωματική άσκηση και ενθαρρύνουν τους εργαζομένους να αναλαμβάνουν φροντίδα για τον εαυτό τους.

Η προβολή της επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσω διαφόρων μέσων, όπως των εταιρικών ιστοσελίδων, κοινωνικών δικτύων και άλλων επικοινωνιακών καναλιών. Αυτό ενισχύει την επαγγελματική φήμη του οργανισμού και ενισχύει την ικανότητά του να προσελκύει και να διατηρεί τους κορυφαίους επαγγελματίες.

Γιατί να πιστοποιήσετε την εταιρία σας ''WAC'' ;

Ένα μοναδικό πιστοποιητικό για τις εταιρίες προκειμένου να προωθήσουν τις πρωτοβουλίες τους στον τομέα της ευημερίας, της ευεξίας και της υγείας, ιδίως όσον αφορά τη σωματική δραστηριότητα!

Σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων νομικών υποχρεώσεων για τις εταιρίες όσον αφορά την ΕΚΕ, η πιστοποίηση αυτού του είδους σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη. Η ευρωπαϊκή CSRD (οδηγία για την υποβολή εκθέσεων για την εταιρική βιωσιμότητα) θα μεταφερθεί σταδιακά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες από το 2024. Ο εργασιακός αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στην κοινωνική πτυχή μιας πολιτικής ΕΚΕ , και συνεπώς στη θετική αναφορά.

  1. Οι πιστοποιημένες εταιρίες ανοίγουν τον δρόμο για την πραγματοποίηση απολογισμού των εσωτερικών δράσεων, καθώς επωφελούνται από δείκτες και κριτήρια για την αξιολόγηση της αθλητικής πολιτικής της εταιρίας.
  2. Η πιστοποίηση επιτρέπει σε όλους να ενισχύσουν τη δέσμευση προς την υγεία και την ευεξία, προβάλλοντας την εικόνα ενός αθλητικού και ενεργού εργοδότη.
  3. Οι πιστοποιημένες εταιρίες μπορούν να επωφεληθούν από το βελτιωμένο εμπορικό σήμα τους, χρησιμοποιώντας το ως μοχλό για την προσέλκυση, πρόσληψη και διατήρηση προσωπικού, ανταποκρινόμενες στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτικών HR – CSR – QWL.
  4. Η συμμετοχή σε δίκτυο εταιρικών αθλητικών πρεσβευτών στην Ευρώπη αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την ανταλλαγή συμβουλών, βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών με άλλες πιστοποιημένες εταιρίες.
  5. Μέσω των πιστοποιημένων οργανισμών και των αιτούντων, βελτιώνεται η προοπτική να υιοθετούνται συνεχώς βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση της υγείας και της ευεξίας μέσω της άσκησης.
Πώς γίνεται η πιστοποίηση;

Όλα τα μέλη του Ελληνικού Οργανισμού Εργασιακής Άθλησης & Υγείας έχουν το ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης WAC.

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες:

E-mail:

secretariat@hocsh.org, members2@hocsh.org

Τηλ. Επικοινωνίας:

212 000 2527, 210 7232 909

—>Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων —>> 30/1/2024

1st WAC Certification - 25102022 - Brussels