Διεύθυνση Δεινοκράτους 87 115 21, Αθήνα

Τηλέφωνο
(+30) 212 0002527

Email
welcome@hocsh.org

Follow us

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

HOCSH / ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης και Υγείας (Hellenic Organization for Company Sport & Health – HOCSH) είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας ο οποίος ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό τη προαγωγή της υγείας και ευεξίας μέσα από αθλητικέςψυχαγωγικές και επιμορφωτικές δράσεις στο πλαίσιο του εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Είναι αναγνωρισμένο και ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργασιακού Αθλητισμού (European Federation for Company Sport, εν συντομία EFCS) , Ιδρυτικό Μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εργασιακού Αθλητισμού (World Federation for Company Sport, εν συντομία WFCS) καθώς και της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργαζομένων και Ερασιτεχνών στον Αθλητισμό ( C.S.I.T.) Λειτουργεί υπό την αιγίδα τους κατ’ αποκλειστικότητα για την Ελλάδα, εξασφαλίζοντας τεχνογνωσία, ανταλλαγή καλών πρακτικών και συμμετοχή των Ελληνικών ομάδων στις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις τους. Ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης και υγείας, είναι πιστοποιημένος Οργανισμός  από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ως φορέας υλοποίησης δράσεων «Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής»

HOCSH TIMELINE
12+ χρόνια Εργασιακού Αθλητισμού με μια ματιά!

Σεπτέμβριος 2011

Ίδρυση Ελληνικού Οργανισμού Εργασιακής Άθλησης & Υγείας (Hellenic Organization for Company Sport & Health – HOCSH), Αθήνα

Μάιος 2012

Ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργασιακού Αθλητισμού (EFCS)

Ιούνιος 2012

Διεκδίκηση Ευρωπαϊκών Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού, Ρίγα, Λετονία

Οκτώβριος 2012

1οι Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού, Αθήνα

Ιούνιος 2013

Συμμετοχή στους 19ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού EFCS, Πράγα, Τσεχία

Οκτώβριος 2013

2οι Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού, Αθήνα

Ιούνιος 2014

Ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εργασιακού Αθλητισμού (WFCS), Wiesbaden, Γερμανία

Οκτώβριος 2014

3οι Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού, Αθήνα

Ιούνιος 2015

Συμμετοχή στους 20ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού EFCS, Riccione, Ιταλία

Οκτώβριος 2015

4οι Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού, Αθήνα

Οκτώβριος 2015

Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, σε συνεργασία με τον ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων) και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Ιούνιος 2016

Συμμετοχή στους 1ους Παγκόσμιους Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού WFCS, Palma de Mallorca, Ισπανία

Ιούνιος 2016

1st Open Vari Company Sports Day, Αθήνα

Οκτώβριος 2016

5οι Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού, Αθήνα

Οκτώβριος 2016

Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, σε συνεργασία με τον ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων) και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Μάιος 2017

1οι Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη

Ιούνιος 2017

Συμμετοχή στους 21ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού EFCS, Ghent, Βέλγιο

Ιούνιος 2017

Ανάθεση της διοργάνωσης των  3ων Παγκόσμιων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργασιακού Αθλητισμού,  κατόπιν επιτυχούς αξιολόγησης της υποψηφιότητάς του  έναντι άλλων υποψηφίων χωρών, La Baule, Γαλλία

Οκτώβριος 2017

6οι Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού, Αθήνα

Απρίλιος 2018

Company Basketball 3on3 Tournament, Αθήνα

Μάιος 2018

2οι Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη

Μάιος 2018

Συμμετοχή στους 2ους Παγκόσμιους Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού WFCS & Παρουσίαση των 3ων Παγκόσμιων Αγώνων της Αθήνας, με παραλαβή της σημαίας από αξιωματούχους της πόλης, La Baule, Γαλλία

Μάιος 2018

Εκλογή κ. Σπύρου Καραβούλη ως μέλους της EFCS Executive Committee, Γενεύη, Ελβετία

Οκτώβριος 2018

7οι Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού, Αθήνα

Μάρτιος-Μάιος 2019

Company Soccer Champions League, Αθήνα

Μάιος 2019

3οι Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη

Ιούνιος 2019

Συμμετοχή στους 22ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού EFCS, Salsburg, Αυστρία

Ιούλιος 2019

Coordinators Meeting: Παρουσίαση 3ων Παγκόσμιων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού στους εκπροσώπους χωρών, Αθήνα,

Σεπτέμβριος 2019

Business Run, Αθήνα

Οκτώβριος 2019

Ένταξη στη Διεθνή Συνομοσπονδία Εργαζομένων και Ερασιτεχνών στον Αθλητισμό (CSIT), Ρώμη, Ιταλία

Οκτώβριος 2019

8οι Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού, Αθήνα

Ιανουάριος 2020-Δεκέμβριος 2022

Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Workplace Active Certification: εξειδικευμένη συνεργασία με το Επιμελητήριο Κορινθίας

Μάρτιος-Μάιος 2020

Company Soccer Champions League

Ιανουάριος 2021-Δεκέμβριος 2022

Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Safe Run

Οκτώβριος 2021

Διοργάνωση 3ων Παγκόσμιων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού WFCS και 9ων Εθνικών Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού, Αθήνα

Νοέμβριος 2021

Συμμετοχή στο 44th CSIT Congress και Ανάληψη διοργάνωσης των Ευρωπαϊκών Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού WSG 2025, Ρώμη, Ιταλία

Μάιος 2022

Διεκδίκηση 28ων Ευρωπαϊκών Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού EFCS 2027, Bordeaux, Γαλλία

Ιούνιος 2022

Συμμετοχή στους 23ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού EFCS, Arnhem, Ολλανδία

Οκτώβριος 2022

10οι Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού και 1η Ημερίδα Εργασιακού Αθλητισμού, Αθήνα

Νοέμβριος 2022- Μάρτιος 2023

Company Soccer Champions League, Αθήνα

Νοέμβριος 2022

Εκλογή κου Καραβούλη στη θέση του Chairman Marketing & Development Commission της EFCS, Γενεύη, Ελβετία

Ιανουάριος 2023

Αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ως πιστοποιημένο φορέα υλοποίησης δράσεων Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής. Με βάση την από 27/01/2023 Απόφαση ΑΔΑ: ΨΝΙΕ4653Π4-ΘΩΚ με Αριθμό Πρωτοκόλλου 38935 ο εν λόγω φορέας εγγράφεται στο αρχείο που τηρείται στο τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής

Φεβρουάριος 2023-Δεκέμβριος 2024

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ Run 4 Diversity

Μάρτιος 2023

Φιλοξενία CSIT Executive Committee & υπογραφή Συμφώνου συνεργασίας με τον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων για τη φιλοξενία και συνδιοργάνωση των CSIT World Games 2025

Μάιος 2023

4οι Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη

Ιούνιος 2023

24οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού EFCS, Bordeaux, Γαλλία

Σεπτέμβριος 2023

7οι Παγκόσμιοι Αγώνες Εργαζομένων & Ερασιτεχνών CSIT, EMILIA ROMAGNA, ITALY

Σεπτέμβριος 2023

11οι Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού, Σεπτέμβριος 2023

Δεκέμβριος 2023

4οι Παγκόσμιοι Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού, Leon, Mexico

Μάρτιος 2024

15οι Ευρωπαϊκοί Χειμερινοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού, Jahorina

Μάιος 2024

5οι Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού Β.Ελλάδος, Θεσσαλονίκη