Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης & Υγείας

3οι Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού Βορείου Ελλάδος-2019