Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης & Υγείας

Μέλη

Μέλη στον οργανισμό μπορεί να είναι Εταιρείες/Οργανισμοί Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα, Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, υπάρχουσες ή νεοσύστατες Εταιρικές Ομάδες, υπάρχουσες Ομάδες που αποτελούνται από υπαλλήλους σε διαφορετικές Εταιρείες/Οργανισμούς, επίσης αυτοαπασχολούμενοι και μεμονωμένα άτομα (εργαζόμενοι) που επιθυμούν να συμμετέχουν στο οργανωμένο κίνημα των αθλητικών δραστηριοτήτων.

Όλα τα μέλη έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά σε εθνικούς και διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς, καθώς και σε Εθνικούς Αθλητικούς Διαγωνισμούς και Εθνικούς Αθλητικούς Διαγωνισμούς της Βόρειας Ελλάδας που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση καθώς και σε άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς εκδηλώσεις EFCS και WFCS αντίστοιχα.

Στις διοργανώσεις του Hocsh έχουν διαχρονικά συμμετάσχει οι εξής Εταιρίες και Οργανισμοί: