Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης & Υγείας

Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης & Υγείας έχει Μη Κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου τα μέλη συμμετέχουν εθελοντικά. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν πολύχρονη εμπειρία στην οργάνωση  και διεξαγωγή αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων ευρείας κλίμακας και μοιράζονται το ίδιο όραμα σχετικά με την σημασία του υγιούς και ενεργού τρόπου ζωής σε όλες τις φάσεις της ζωής ενός ατόμου.

 

Δ.Σ.

Κερασοβίτης Νικόλαος: Πρόεδρος

Μωραΐτης Ιωάννης: Αντιπρόεδρος

Καραβούλη Νιόβη: Γραμματέας

 

Ο κύριος Σπύρος Καραβούλης αποτελεί εκλεγμένο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργασιακού Αθλητισμού.