Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης & Υγείας

Ανανέωση Προγράμματος Orienteering

 

Αγαπητοί μας φίλοι, λόγω καιρικών μεταβολών, έχει γίνει ανανέωση στο άθλημα του Orienteering.

~ Μπορείτε να ενημερωθείτε από το Πρόγραμμα στο website και στο app.