Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης & Υγείας

10οι Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού